เลือกภาษา

กิจกรรมของเรา

  การสนับสนุนและช่วยเหลือสังคม
จัดทำโครงการ โรงเรียนปลอดหนู
แห่งแรกของประเทศไทย
สร้างเรือ ช่วยเหลือน้ำท่วม มอบทุนการศึกษาให้เด็ก ๆ มอบของให้บ้านพักคนชรา


  กิจกรรมภายในองค์กร
ทำบุญเลี้ยงพระประจำปี Thank you Party
20th Anniversary
กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ งานเลี้ยงปีใหม่ ประจำปี
เที่ยวประจำปี จ.ภูเก็ต
เที่ยวประจำปี
ออสเตรีย,เยอรมัน,สวิตเซอร์แลนด์

เที่ยวประจำปี ประเทศเกาหลี
เที่ยวประจำปี ประเทศญี่ปุ่น
     
เที่ยวประจำปี ประเทศเวียดนาม
     


  นำลูกค้าศึกษาดูงานและพักผ่อน
นำลูกค้าท่องเที่ยวหลีเปะ ลูกค้าดูงานฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม ท่องเที่ยว แยงซีเกียง ประเทศจีน ท่องเที่ยว ประเทศนิวซีแลนด์
     
ท่องเที่ยว ประเทศอังกฤษ