เลือกภาษา

กิจกรรมของเรา

  ออกบูธแสดงสินค้า
การกลับมาฟื้นตัวของเกษตรผู้เลี้ยงสุกร
ณ MOVENPICK เข้าใหญ่
หลังเว้นวรรคเตรียมความพร้อมอย่างไร
ให้ปลอดภัยจากโรค ASF จ.นครปฐม
VICTAM Asis 2022
ณ อิมแพคเมืองทองธานี


  สัมมนาวิชาการให้กับลูกค้าและการลงพื้นที่
Group meeting
การจัดการไก่เนื้อแบบ COMBO SET
สัมมนา เทคนิคก่อนลงหมูอย่างไร
ให้รอด เพื่อไปต่ออย่างยังยืน จ.นครปฐม
ทีมงาน Smart 3R
ลงพื้นที่ Swab เชื้อ จ.นครสรรค์
สัมมนาพันธุ์หมู GENESUS
สหกรณ์การเกษตรปศุสัตว์ราชบุรี


  พัฒนาบุคคลากร
อบรมปลุกยักษ์ในตัวคุณให้พนักงาน
ณ ห้องประชุมชั้น 4 Vetinter
ตรวจสุขภาพประจำปี กิจกรรมประชุมประจำปี
ณ ห้องประชุมของบริษัท
ฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคคลากร
ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ