ชื่อสินค้า : ไวทาไลท์ เอ็นเนอร์จี พิคเล็ท (Vitalite Energy Piglet)
นิยาม : สำหรับปั๊มปากลูกสุกรแรกเกิดลดอัตราการตายก่อนหย่านม
คุณประโยชน์ :

การเสริมอาหารที่อุดมไปด้วยโปรตีน และพลังงาน ในช่วง 24 - 48 ชม. แรกหลังคลอดช่วยให้ลูกสุกรเข้าถึงนมน้ำเหลืองและใช้ประโยชน์จากนมน้ำเหลืองได้ดีขึ้น โดยเพิ่มการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันของลูกสุกร และภูมิคุ้มกันที่ได้รับจากแม่ ส่งผลทำให้ลูกสุกรมีชีวิตเพิ่มขึ้น และลดอัตราการตายก่อนหย่านม

ผู้ผลิต : บริษัท อินโนวาด (ประเทศไทย) จำกัด
น้ำหนักสุทธิ : 25 กิโลกรัม