ชื่อสินค้า : แอนนิค็อค (Anicoc)
นิยาม :

ยาป้องกันและควบคุมโรคบิดในลูกสุกร

คุณประโยชน์ : ใช้สำหรับป้องกันและรักษาโรคบิด (Isosporasuis) ในลูกสุกร
ผู้ผลิต : โรงงาน บริษัท เอ. เอ็น บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด
น้ำหนักสุทธิ : 25  กิโลกรัม