ชื่อสินค้า : แวค แพค พลัส (VAC PAC PLUS)
นิยาม : มั่นใจได้อย่างไรว่าการให้วัคซีนละลายน้ำทุกครั้งมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อ การสร้างภูมิคุ้มกัน หากน้ำที่ใช้ละลายวัคซีน ยังมีคลอรีน โลหะหนัก แรงตัวตึง และสภาวะ pH ที่ไม่เหมาะสม “VAC PAC PLUS” จะทำให้ปัญหาที่
ยุ่งยากเหล่านี้หมดไป
คุณประโยชน์ : มีสีน้ำเงิน จึงสามารถตรวจสอบ ระดับการได้รับวัคซีนของสัตว์ได้ทันที
ป้องกันการเสื่อมประสิทธิภาพของวัคซีน จากคลอรีนในน้ำ
ปรับสภาพ pH น้ำ ทำให้วัคซีนยังคงประสิทธิภาพได้สูงสุด
จับโลหะหนัก (Cu,Fe,Nitrate) ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของวัคซีนโดยตรง
รักษาแรงตึงตัวของน้ำหรือสมดุลอิเล็กโทรไลด์ในน้ำให้เหมาะสม
ละลายน้ำได้อย่างรวดเร็ว ณ อุณหภูมิห้อง พร้อมใช้งานทันที
ผู้ผลิต : บริษัท Animal Science Production Incorporated จำกัด
ประเทศสหรัฐอเมริกา
น้ำหนักสุทธิ : 7.5 กิโลกรัม/กระปุก