ชื่อสินค้า : แอนนิลอก พีเอสอี 10 (ANILOX PSE 10)
นิยาม : ผลิตภัณฑ์กันหืนประสิทธิภาพสูง ใช้เพื่อถนอมคุณภาพอาหารสัตว์
คุณประโยชน์ : ป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (การหืน) ของอาหารสัตว์และวัตถุดิบ
ชะลอการเสียของอาหารสัตว์และคงคุณค่าทางโภชนะของอาหารสัตว์
ลดผลกระทบจากการหืน เช่น กลิ่น รสชาติที่เปลี่ยนไป
ผู้ผลิต : บริษัท โนเรล แอนิมัล นิวทริชั่น จำกัด ประเทศสเปน
น้ำหนักสุทธิ : 25 กิโลกรัม