ชื่อสินค้า : ดันโคอะเพเทนเต้ 400 (DULCOAPETENTE 400)
นิยาม : สารให้ความหวาน ช่วยเพิ่มความน่ากินและการกินได้ของอาหารสัตว์
คุณประโยชน์ : ช่วยเพิ่มรสชาติหวานให้กับอาหารสัตว์ได้ 400 เท่าของน้ำตาลทราย
สามารถละลายน้ำได้ดี และให้ความหวานได้ยาวนานกว่าน้ำตาลทราย
ช่วยกลบรสขมของยาหรือวัตถุดิบที่สัตว์ไม่ชอบกินในอาหารสัตว์
เพิ่มความน่ากินของอาหาร
กระตุ้นความอยากกินอาหารของสัตว์
เพิ่มปริมาณการกินได้ของอาหารสำหรับสัตว์ และเพิ่มผลผลิตของสัตว์
ผู้ผลิต : บริษัท โนเรล แอนิมัล นิวทริชั่น จำกัด ประเทศสเปน
น้ำหนักสุทธิ : 25 กิโลกรัม
   

ชื่อสินค้า : ดันโคอะเพเทนเต้ 1000 (DULCOAPETENTE 1000)
นิยาม : สารให้ความหวานในอาหารสัตว์ ช่วยเพิ่มการกินได้ของสัตว์
คุณประโยชน์ : ช่วยเพิ่มรสชาติหวานให้กับอาหารสัตว์ได้ 500 เท่าของน้ำตาลทราย
สามารถละลายน้ำได้ดี และให้ความหวานได้ยาวนานกว่าน้ำตาลทราย
ช่วยกลบรสขมของยาหรือวัตถุดิบที่สัตว์ไม่ชอบกินในอาหารสัตว์
เพิ่มความน่ากินของอาหาร
กระตุ้นความอยากกินอาหารของสัตว์
เพิ่มปริมาณการกินได้ของอาหารสำหรับสัตว์ และเพิ่มผลผลิตของสัตว์
ผู้ผลิต : บริษัท โนเรล แอนิมัล นิวทริชั่น จำกัด ประเทศสเปน
น้ำหนักสุทธิ : 25 กิโลกรัม