ชื่อสินค้า : โครนอส (Cronos)
นิยาม : สารละลายน้ำเชื้อสูตรพิเศษ เหมาะแก่การดำรงชีวิตของตัวอสุจิ
คุณประโยชน์ : เป็นสารละลายที่เหมาะต่อการดำรงชีวิตของตัวอสุจิ
เพิ่มประสิทธิภาพในการผสมติดสูง
สามารถควบคุมการเกาะกลุ่มของตัวอสุจิ
ผู้ผลิต : บริษัท MEDI Chimica International จำกัด ประเทศอิตาลี
น้ำหนักสุทธิ : 25 กิโลกรัม