ชื่อสินค้า : กรีนมิกซ์ สุกรอ่อน 550 (Greenmix Pig Pre-starter 550)
นิยาม : สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) สำหรับสุกรอ่อน (น้ำหนัก 7-15 กิโลกรัม)
คุณประโยชน์ :

เพื่อเสริมวิตามินและแร่ธาตุ สำหรับสุกรอ่อน (น้ำหนัก 7-15 กิโลกรัม)

ผู้ผลิต : บริษัท เว็ท อินเตอร์ บิสสิเนส จำกัด
น้ำหนักสุทธิ : 25 กิโลกรัม
   

ชื่อสินค้า : กรีนมิกซ์ สุกรเล็ก 551 (Greenmix Pig Starter 551)
นิยาม : สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) สำหรับสุกรเล็ก (น้ำหนัก 15-3 กิโลกรัม)
คุณประโยชน์ :

เพื่อเสริมวิตามินและแร่ธาตุ สำหรับสุกรเล็ก (น้ำหนัก 15-30 กิโลกรัม)

ผู้ผลิต : บริษัท เว็ท อินเตอร์ บิสสิเนส จำกัด
น้ำหนักสุทธิ : 25 กิโลกรัม
   

 

ชื่อสินค้า : กรีนมิกซ์ สุกรรุ่น 552 (Greenmix Pig Grower 552)
นิยาม : สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) สำหรับไก่ไข่ทุกขนาดอายุ
คุณประโยชน์ :

เพื่อเสริมวิตามินและแร่ธาตุ สำหรับไก่ไข่ทุกขนาดอายุ

ผู้ผลิต : บริษัท เว็ท อินเตอร์ บิสสิเนส จำกัด
น้ำหนักสุทธิ : 25 กิโลกรัม
   

ชื่อสินค้า : กรีนมิกซ์ สุกรขุน 553 (Greenmix Pig Finisher 553)
นิยาม : สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) สำหรับสุกรขุน (น้ำหนัก 60 กิโลกรัม-ขาย)
คุณประโยชน์ :

เพื่อเสริมวิตามินและแร่ธาตุ สำหรับสุกรขุน (น้ำหนัก 60 กิโลกรัม-ขาย)

ผู้ผลิต : บริษัท เว็ท อินเตอร์ บิสสิเนส จำกัด
น้ำหนักสุทธิ : 25 กิโลกรัม
   

ชื่อสินค้า : กรีนมิกซ์ สุกรพันธุ์ 554 (Greenmix Pig Breeder 554)
นิยาม : สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) สำหรับสุกรพันธุ์
คุณประโยชน์ :

เพื่อเสริมวิตามินและแร่ธาตุ สำหรับสุกรพันธุ์

ผู้ผลิต : บริษัท เว็ท อินเตอร์ บิสสิเนส จำกัด
น้ำหนักสุทธิ : 25 กิโลกรัม