ชื่อสินค้า : ไบโอเมท มิกซ์ ซาว (BIOMET MIX SOWS)
นิยาม : แร่ธาตุอินทรีย์ คอมเพล็กซ์ ที่สัตว์สามารถดูดซึมไปใช้ได้สูงสุด ลูกดก จำนวนลูกหย่านมรอดสูง น้ำหนักหย่านมดี ผสมติดดี
คุณประโยชน์ : ช่วยลดปัญหาการเกิดโรคที่เกี่ยวกับกระบวนการเมแทบอลิสมภายในร่างกายสัตว์
ช่วยลดสภาวะเครียดของสัตว์
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันและป้องกันการเกิดโรคกีบแตก
เพิ่มประสิทธิภาพของระบบสืบพันธุ์ อัตราการผสมติด)
ช่วยให้มีการหลั่งน้ำนมเพิ่มขึ้นและช่วยให้ลูกสุกรแรกเกิดได้รับแร่ธาตุเหล็กสูงขึ้น
ช่วยให้น้ำหนักลูกสุกรแรกเกิดและจำนวนลูกสุกรหย่านมต่อแม่เพิ่มขึ้น
ผู้ผลิต : บริษัท โนเรล แอนิมัล นิวทริชั่น จำกัด ประเทศสเปน
น้ำหนักสุทธิ : 25  กิโลกรัม
   

ชื่อสินค้า : ไบโอเมท มิกซ์ แฟทเทนนิง (BIOMET MIX FATTENING)
นิยาม : แร่ธาตุอินทรีย์ คอมเพล็กซ์ ที่สัตว์สามารถดูดซึมไปใช้ได้สูงสุด
เพิ่มเนื้อแดง ลดการสะสมไขมัน โตเร็ว FCR ดีขึ้นุ
คุณประโยชน์ : ลดปัญหาของการเกิดโรคที่เกี่ยวกับระบบเมแทบอลิซมภายในร่างกายสัตว์
ช่วยลดสภาวะเครียดของสัตว์
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน
ช่วยป้องกันการเกิดโรคกีบแตก และโรคผิวหนัง
ช่วยเพิ่มคุณภาพซาก(ลดสภาวะเนื้อแฉะ และสีของเนื้อสวยขึ้น) และเพิ่มกล้ามเนื้อ
เพิ่มสมรรถภาพการผลิตของสัตว์ (อัตราการเจริญเติบโต, อัตราการแลกเนื้อ)
ผู้ผลิต : บริษัท โนเรล แอนิมัล นิวทริชั่น จำกัด ประเทศสเปน
น้ำหนักสุทธิ : 25  กิโลกรัม
     

ชื่อสินค้า : ไบโอเมท ซิงค์ 15 % (Biomet Zn 15%)
นิยาม : แร่ธาตุ (สังกะสี) อินทรีย์ คอมเพล็กซ์ ที่สัตว์สามารถดูดซึมไปใช้ได้สูงสุด
คุณประโยชน์ : เพิ่มการดูดซึมและการนำไปใช้ประโยชน์ได้ของแร่ธาตุสังกะสี
ช่วยกระตุ้นประสิทธิภาพการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน
ช่วยลดปัญหาเรื่องกีบ และช่วยลดความเครียดของสัตว์
ช่วยลดจำนวนโซมาติค เซลล์ของสัตว์กระเพาะรวมระหว่าง 20-40 %
ช่วยป้องกันการเกิดโรคเต้านมอักเสบและเพิ่มปริมาณการสร้างน้ำนมของโคนม
ช่วยเพิ่มสมรรถภาพการผลิตของไก่ไข่ และคุณภาพของฟองไข่
เพิ่มคุณภาพซากของสุกร (เพิ่มปริมาณเนื้อแดง)
ผู้ผลิต : บริษัท โนเรล แอนิมัล นิวทริชั่น จำกัด ประเทศสเปน
น้ำหนักสุทธิ : 25  กิโลกรัม
   

ชื่อสินค้า : ไบโอเมท แมงกานีส 15 % (Biomet Mn 15%)
นิยาม : แร่ธาตุ (แมงกานีส) อินทรีย์ คอมเพล็กซ์ ที่สัตว์สามารถดูดซึมไปใช้ได้สูงสุด
คุณประโยชน์ : เพิ่มการดูดซึมและการนำไปใช้ประโยชน์ได้ของแร่ธาตุแมงกานีส
ลดการเกิดเยื่อเมือกในมดลูกของสัตว์กระเพาะรวม
ช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของตัวอ่อน ในไก่ไข่
ช่วยเพิ่มคุณภาพของฟองไข่ (ความหนาเปลือกไข่)
ช่วยเพิ่มสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อ (เพิ่มกล้ามเนื้อหน้าอก)
ช่วยเพิ่มสมรรถภาพการผลิต (ADG, FCR)และเพิ่มคุณภาพซาก
(เพิ่มเนื้อแดง ลดไขมัน)
ผู้ผลิต : บริษัท โนเรล แอนิมัล นิวทริชั่น จำกัด ประเทศสเปน
น้ำหนักสุทธิ : 25  กิโลกรัม
   

ชื่อสินค้า : ไบโอเมท ไอรอน 15 % (Biomet Fe 15 %)
นิยาม : แร่ธาตุ (เหล็ก) อินทรีย์ คอมเพล็กซ์ ที่สัตว์สามารถดูดซึมไปใช้ได้สูงสุด่
คุณประโยชน์ :

เพิ่มการดูดซึมและการนำไปใช้ประโยชน์ได้ของแร่ธาตุเหล็ก
เพิ่มน้ำหนักตัวของลูกสุกรแรกคลอด
ช่วยลดอัตราการตายของลูกสุกรต่อครอก
ช่วยเพิ่มจำนวนลูกสุกรหลังหย่านม /แม่สุกร/ปี

ผู้ผลิต : บริษัท โนเรล แอนิมัล นิวทริชั่น จำกัด ประเทศสเปน
น้ำหนักสุทธิ : 25  กิโลกรัม