ชื่อสินค้า : ฟังจิแนท เอฟ พี 51 (Funginat FP 51)
นิยาม : สารยับยั้งเชื้อรา สำหรับอาหารสัตว์ทุกชนิด ทุกขนาดอายุ
คุณประโยชน์ :

ถนอมคุณภาพอาหารสัตวโดยยับยั้งการเกิดเชื้อรา

ผู้ผลิต : บริษัท โนเรล แอนิมัล นิวทริชั่น จำกัด ประเทศสเปน
น้ำหนักสุทธิ : 25 กิโลกรัม