ชื่อสินค้า : ไดโคซานพลัส (Dicosan+)
นิยาม : ที่สามารถจัดการกับแบคทีเรียทั้งแกรม + และ -
เพิ่มภูมิคุ้มกัน ลดการอักเสบในทางเดินอาหาร เพิ่มการให้ผลผลิต
คุณประโยชน์ : ควบคุม และลดปริมาณของแบคทีเรียแกรม +
เพิ่มปริมาณการหลั่งของ IgA ในทางเดินอาหาร
เพิ่มการย่อยได้ และการดูดซึมสารอาหารในทางเดินอาหาร
ป้องกันการอักเสบของเซลล์ลำไส้
สามารถออกฤทธิ์ได้ตลอดทางเดินอาหารโดยไม่สูญสลายจนหมดตั้งแต่ต้น
ผู้ผลิต : บริษัท โนเรล แอนิมัล นิวทริชั่น จำกัด ประเทศสเปน
น้ำหนักสุทธิ : 25  กิโลกรัม
   

ชื่อสินค้า : กัสเตอร์ บี 92 (GUSTOR B 92)
นิยาม : สารอาหารที่ให้พลังงานแก่วิลไล และกระตุ้นการเจริญเติบโตของสัตว์
คุณประโยชน์ : ช่วยเพิ่มจำนวนและความยาวของวิลไลไมโครวิลไล
เพิ่มการดูดซึมสารอาหาร
ช่วยเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์กลุ่มที่มีประโยชน์
ทำลายจุลินทรีย์ก่อโรคให้แก่สัตว์
ช่วยให้สุขภาพของลำไส้ของสัตว์ดีขึ้น
ช่วยลดการเกิดปัญหาท้องเสียให้แก่สัตว์
กระตุ้นการหลั่งเอนไซม์จากตับอ่อนทั้งชนิด Endogenous & Exogenous
ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโต และเพิ่มสมรรถภาพการผลิตของสัตว์
(ADG, ADC, FCR)
ผู้ผลิต : บริษัท โนเรล แอนิมัล นิวทริชั่น จำกัด ประเทศสเปน
น้ำหนักสุทธิ : 25  กิโลกรัม
   

ชื่อสินค้า : กัสเตอร์ 21 โมโนแกสตริคอส (GUSTOR XXI MONOGASTRICOS)
นิยาม : สารเพิ่มการเจริญเติบโต และเพิ่มความเป็นกรดในทางเดินอาหาร สำหรับสัตว์กระเพาะเดี่ยว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต่
คุณประโยชน์ : กระตุ้นการสร้างเซลล์ดูดซึมในลำไส้ ให้เพิ่มจำนวนและขยายตัว
ช่วยให้สัตว์สามารถดูดซึมสารอาหารได้เพิ่มขึ้น
กระตุ้นการเจริญเติบโตของสุกร
ปรับสมดุลในลำไส้ ลดจำนวนแบคทีเรียก่อโทษและเพิ่มจำนวนแบคทีเรียมีประโยชน์
เพิ่มความเป็นกรดในทางเดินอาหาร และเพิ่มสมรรถภาพการผลิตของสุกร
กระตุ้นการกินอาหารของสัตว์ (มีกลิ่นสตรอเบอร์รี)
ผู้ผลิต : บริษัท โนเรล แอนิมัล นิวทริชั่น จำกัด ประเทศสเปน
น้ำหนักสุทธิ : 25  กิโลกรัม
   

ชื่อสินค้า : กกัสเตอร์ เอเวส (GUSTOR AVES)
นิยาม : สารเพิ่มความเป็นกรดในทางเดินอาหาร
และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สำหรับสัตว์ปีก
คุณประโยชน์ : เพิ่มความเป็นกรดในทางเดินอาหารของสัตว์
มีกรดไขมันสายสั้นที่ช่วยในการทำลายแบคทีเรียก่อโรค
เพิ่มการหลั่งเอนไซม์ ปรับปรุงการย่อยได้ของสารอาหาร
เพิ่มการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ และยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรค
เพิ่มการเจริญเติบโตและการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนของเซลล์ดูดซึมที่
ผนังลำไส้ เพื่อเพิ่มการดูดซึมและการย่อยได้ของสารอาหาร
ผู้ผลิต : บริษัท โนเรล แอนิมัล นิวทริชั่น จำกัด ประเทศสเปน
น้ำหนักสุทธิ : 25  กิโลกรัม
   

ชื่อสินค้า : กัสเตอร์ ลิควิด พี (GUSTOR LIQUID P)
นิยาม : สารเพิ่มความเป็นกรดในทางเดินอาหาร
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สำหรับสัตว่
คุณประโยชน์ : สารเพิ่มความเป็นกรดในทางเดินอาหาร
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สำหรับสัตว์
มีกรดไขมันสายสั้นที่ช่วยในการทำลายแบคทีเรียก่อโรค
เพิ่มการหลั่งเอนไซม์ ปรับปรุงการย่อยได้ของสารอาหาร
เพิ่มการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ และยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรค
ลดการสูญเสียพลังงานของสัตว์ เพิ่มการกินได้ของสัตว์
เพิ่มการเจริญเติบโตและการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนของเซลล์ดูดซึมที่ผนัง
ลำไส้ เพื่อเพิ่มการดูดซึมและการย่อยได้ของสารอาหาร
ผู้ผลิต : บริษัท โนเรล แอนิมัล นิวทริชั่น จำกัด ประเทศสเปน
น้ำหนักสุทธิ : 1 แกลลอน/ลิตร