ชื่อสินค้า : อะพิเทนไซม่า 7 (APETENZYMA 7) กลิ่นสตรอเบอรี่
นิยาม : สารปรุงแต่งกลิ่นที่ให้กลิ่นยาวนานสำหรับสัตว์
คุณประโยชน์
:
ปรุงแต่งกลิ่น สามารถผสมในยาสัตว์ หรืออาหารสัตว์
เพิ่มปริมาณการกินได้ของสัตว์ โดยเฉพาะในสุกรหลังหย่านม
ที่เริ่มกินอาหารเลียรางเพิ่มกลิ่นอาหารให้มีความน่ากินมาก
ผู้ผลิต : บริษัท โนเรล แอนิมัล นิวทริชั่น จำกัด ประเทศสเปน
น้ำหนักสุทธิ : 25 กิโลกรัม
   

ชื่อสินค้า : อะพิเทนไซม่า 10 (APETENZYMA 10) กลิ่นซินนามอน
นิยาม : สารปรุงแต่งกลิ่นที่ให้กลิ่นยาวนานสำหรับสัตว์
คุณประโยชน์
:
ปรุงแต่งกลิ่น สามารถผสมในยาสัตว์ หรืออาหารสัตว์
เพิ่มปริมาณการกินได้ของสัตว์ เหมาะสำหรับสุกรขุนหรือสุกรพันธุ์
เพิ่มกลิ่นอาหารให้มีความน่ากินมากขึ้น
ผู้ผลิต : บริษัท โนเรล แอนิมัล นิวทริชั่น จำกัด ประเทศสเปน
น้ำหนักสุทธิ : 25 กิโลกรัม
   

ชื่อสินค้า : อะพิเทนไซม่า 70 (APETENZYMA 70) กลิ่นนมผลไม้
นิยาม : สารปรุงแต่งกลิ่นที่ให้กลิ่นยาวนานสำหรับสัตว์
คุณประโยชน์
:
ปรุงแต่งกลิ่น สามารถผสมในยาสัตว์ หรืออาหารสัตว์
เพิ่มปริมาณการกินได้ของสัตว์ โดยเฉพาะในสุกรหลังหย่านม
ที่เริ่มกินอาหารเลียรางเพิ่มกลิ่นอาหารให้มีความน่ากินมาก
ผู้ผลิต : บริษัท โนเรล แอนิมัล นิวทริชั่น จำกัด ประเทศสเปน
น้ำหนักสุทธิ : 25 กิโลกรัม
   

ชื่อสินค้า : อะพิเทนไซม่า 1975 (APETENZYMA 1975) กลิ่นนม-มะพร้าว
นิยาม : สารปรุงแต่งกลิ่นที่ให้กลิ่นยาวนานสำหรับสัตว์
คุณประโยชน์
:
ปรุงแต่งกลิ่น สามารถผสมในยาสัตว์ หรืออาหารสัตว์
เพิ่มปริมาณการกินได้ของสัตว์ โดยเฉพาะในสุกรหลังหย่านม
ที่เริ่มกินอาหารเลียรางเพิ่มกลิ่นอาหารให้มีความน่ากินมาก
ผู้ผลิต : บริษัท โนเรล แอนิมัล นิวทริชั่น จำกัด ประเทศสเปน
น้ำหนักสุทธิ : 25 กิโลกรัม
   

ชื่อสินค้า : อะพิเทนไซม่า 1990 (APETENZYMA 1990) กลิ่นแอปเปิ้ล
นิยาม : สารปรุงแต่งกลิ่นที่ให้กลิ่นยาวนานสำหรับสัตว์
คุณประโยชน์
:
ปรุงแต่งกลิ่น สามารถผสมในยาสัตว์ หรืออาหารสัตว์
เพิ่มปริมาณการกินได้ของสัตว์ โดยเฉพาะในสุกรหลังหย่านม
ที่เริ่มกินอาหารเลียรางเพิ่มกลิ่นอาหารให้มีความน่ากินมาก
ผู้ผลิต : บริษัท โนเรล แอนิมัล นิวทริชั่น จำกัด ประเทศสเปน
น้ำหนักสุทธิ : 25 กิโลกรัม
   

ชื่อสินค้า : คริสตัล ยัง ฟีด (CRYSTALYONG FEED)
กลิ่นเห็ดทรัฟเฟิลและนมน้ำเหลือง
นิยาม : สารปรุงแต่งกลิ่นกระตุ้นสมอง ที่ให้กลิ่นยาวนานสำหรับสัตว์ สารปรุงแต่งกลิ่น ที่ประกอบด้วยอนุภาคกลิ่นของเห็ดทรัฟเฟิลและนมน้ำเหลือง ที่มีเทคโนโลยีเก็บรักษาอนุภาคกลิ่นในผลึก(Crystallic) จึงให้กลิ่นคงทนยาวนาน ช่วยกระตุ้นการกินได้ของสุกร โคเนื้อและโคนม
คุณประโยชน์
:
เพื่อปรุงแต่งกลิ่น เพิ่มความน่ากินในอาหารสัตว์ รวมทั้งอาหารผสมยา
เพิ่มปริมาณการกินได้ ดึงดูดการเข้าหาอาหาร ด้วยอนุภาค
กลิ่นของเห็ดทรัฟเฟิล
ลดการปฏิเสธอาหาร เมื่อมีการเปลี่ยนอาหารใหม่ ด้วยอนุภาค
กลิ่นของนมน้ำเหลือง
ผู้ผลิต : PHODE LABORATORES ประเทศฝรั่งเศส
น้ำหนักสุทธิ : 25 กิโลกรัม