ชื่อสินค้า : ฟอสฟาซิด (FOSphACID)
นิยาม : เสริมความเป็นกรด ปรับสมดุลย์ในระบบทางเดินอาหารของสัตว์
คุณประโยชน์ : ช่วยเพิ่มความเป็นกรดในกระเพาะอาหาร
ช่วยปรับ พี เอช ในกระเพาะอาหาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การย่อยอาหารของสัตว์อ่อน
กระตุ้นการหลั่งน้ำย่อยจากตับอ่อน เพิ่มการย่อยได้ของสารอาหาร
ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียก่อโรคใน
ลำไส้ (อี.โคไล และ ซัลโมเนลล่า
ปรับสภาพสมดุลย์ในระบบทางเดินอาหาร
ผู้ผลิต : บริษัท โนเรล แอนิมัล นิวทริชั่น จำกัด ประเทศสเปน
น้ำหนักสุทธิ : 25  กิโลกรัม
   

ชื่อสินค้า : นนูทราซิด โปรเทคโต (Nutracid Protecto)
นิยาม : สารเพิ่มกรดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการย่อย ยับยั้งการเจริญเติบโตของ
แบคทีเรียอย่างจำเพาะเจาะจง
คุณประโยชน์ : เพิ่มประสิทธิภาพการย่อยสารอาหาร
ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียอย่างเฉพาะเจาะจง
ในสัตว์วัยอ่อนและสัตว์ใหญ
ผู้ผลิต : บริษัท นูเทร็กซ์ เอ็น.วี. จำกัด ประเทศเบลเยี่ยม
น้ำหนักสุทธิ : 25  กิโลกรัม
   

ชื่อสินค้า : นูทราซิด มิกซ์ (NUTRACID MIX)
นิยาม : สารเพิ่มกรดลดการใช้ยา และรักษาท้องเสียของสัตว์โดยธรรมชาติ
คุณประโยชน์ : เพิ่มประสิทธิภาพการย่อยสารอาหาร
ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียอย่างเฉพาะเจาะจง
ผู้ผลิต : บริษัท นูเทร็กซ์ เอ็น.วี. จำกัด ประเทศเบลเยี่ยม
น้ำหนักสุทธิ : 25  กิโลกรัม
   

ชื่อสินค้า : อัลติเมต แอซิด (Ultimate Acid)
นิยาม : สารเสริมกรดและแร่ธาตุคีเลทที่อยู่ในรูปของเหลว
คุณประโยชน์ : มีผลต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโทษ เช่น อีโคไล ซัลโมเนลลาและแคมฟิโลแบคเตอร์
ส่งเสริมแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในทางเดินอาหาร
ช่วยรักษาระดับค่า pH ของน้ำให้ต่ำ
กระตุ้นการผลิตเอนไซม์ย่อยอาหาร
ปรับปรุงค่า FCR โดยการปรับปรุงการย่อยได้ของโปรตีน
ลดอาการท้องเสียและอัตราการตาย
ส่งเสริมความสมบูรณ์พันธุ์ เปอร์เซ็นต์การวางไข่
คุณภาพเปลือกไข่และการฟักออก
ผู้ผลิต : บริษัท แคนเตอร์ สเปเซียล โปรดักส์ ประเทศเนเธอแลด์
น้ำหนักสุทธิ : 1,5,10,20 ลิตร/แกลลอน