ชื่อสินค้า : กัสเตอร์ เอเวส (GUSTOR AVES)
นิยาม : สารเพิ่มความเป็นกรดในทางเดินอาหาร
และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สำหรับสัตว์ปีก
คุณประโยชน์ : เพิ่มความเป็นกรดในทางเดินอาหารของสัตว์
มีกรดไขมันสายสั้นที่ช่วยในการทำลายแบคทีเรียก่อโรค
เพิ่มการหลั่งเอนไซม์ ปรับปรุงการย่อยได้ของสารอาหาร
เพิ่มการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ และยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรค
เพิ่มการเจริญเติบโตและการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนของเซลล์ดูดซึมที่
ผนังลำไส้ เพื่อเพิ่มการดูดซึมและการย่อยได้ของสารอาหาร
ผู้ผลิต : บริษัท โนเรล แอนิมัล นิวทริชั่น จำกัด ประเทศสเปน
น้ำหนักสุทธิ : 25  กิโลกรัม
   

ชื่อสินค้า : กัสเตอร์ บี 92 (GUSTOR B 92)
นิยาม : สารอาหารที่ให้พลังงานแก่วิลไล และกระตุ้นการเจริญเติบโตของสัตว์
คุณประโยชน์ : ช่วยเพิ่มจำนวนและความยาวของวิลไลไมโครวิลไล
เพิ่มการดูดซึมสารอาหาร
ช่วยเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์กลุ่มที่มีประโยชน์
ทำลายจุลินทรีย์ก่อโรคให้แก่สัตว์
ช่วยให้สุขภาพของลำไส้ของสัตว์ดีขึ้น
ช่วยลดการเกิดปัญหาท้องเสียให้แก่สัตว์
กระตุ้นการหลั่งเอนไซม์จากตับอ่อนทั้งชนิด Endogenous & Exogenous
ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโต และเพิ่มสมรรถภาพการผลิตของสัตว์
(ADG, ADC, FCR)
ผู้ผลิต : บริษัท โนเรล แอนิมัล นิวทริชั่น จำกัด ประเทศสเปน
น้ำหนักสุทธิ : 25  กิโลกรัม
   

ชื่อสินค้า : กัสเตอร์ลิควิด (GUSTOR LIQUID)
นิยาม : สารเพิ่มความเป็นกรดในทางเดินอาหาร
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สำหรับสัตว่
คุณประโยชน์ : สารเพิ่มความเป็นกรดในทางเดินอาหาร
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สำหรับสัตว์
มีกรดไขมันสายสั้นที่ช่วยในการทำลายแบคทีเรียก่อโรค
เพิ่มการหลั่งเอนไซม์ ปรับปรุงการย่อยได้ของสารอาหาร
เพิ่มการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ และยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรค
ลดการสูญเสียพลังงานของสัตว์ เพิ่มการกินได้ของสัตว์
เพิ่มการเจริญเติบโตและการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนของเซลล์ดูดซึมที่ผนัง
ลำไส้ เพื่อเพิ่มการดูดซึมและการย่อยได้ของสารอาหาร
ผู้ผลิต : บริษัท โนเรล แอนิมัล นิวทริชั่น จำกัด ประเทศสเปน
น้ำหนักสุทธิ : 1ลิตร/แกลลอน
   

ชื่อสินค้า : กัสเตอร์ลิควิด (GUSTOR LIQUID) P
นิยาม : สารเพิ่มความเป็นกรดในทางเดินอาหาร
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สำหรับสัตว่
คุณประโยชน์ : สารเพิ่มความเป็นกรดในทางเดินอาหาร
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สำหรับสัตว์
มีกรดไขมันสายสั้นที่ช่วยในการทำลายแบคทีเรียก่อโรค
เพิ่มการหลั่งเอนไซม์ ปรับปรุงการย่อยได้ของสารอาหาร
เพิ่มการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ และยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรค
ลดการสูญเสียพลังงานของสัตว์ เพิ่มการกินได้ของสัตว์
เพิ่มการเจริญเติบโตและการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนของเซลล์ดูดซึมที่ผนัง
ลำไส้ เพื่อเพิ่มการดูดซึมและการย่อยได้ของสารอาหาร
ผู้ผลิต : บริษัท โนเรล แอนิมัล นิวทริชั่น จำกัด ประเทศสเปน
น้ำหนักสุทธิ : 1ลิตร/แกลลอน