ชื่อสินค้า : ควอลิเทค (QUALITEGG)
นิยาม : สารปรับปรุงคุณภาพไข่ทั้งภายในและภายนอกฟองไข่ ไข่ขาวมัน ไข่แดงนูน เปลือกไข่แข็งแรง โดยปรับสมดุลจุลินทรีย์ในทางเดินอาหาร เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมอาหาร เพิ่มการใช้ประโยชน์ได้ของธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัส
คุณประโยชน์ : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไข่ และคุณภาพไข่ ช่วยปรับปรุงโปรตีนอัลมูมันในไข่ขาว โดยเฉพาะสารไกลโคโปรตีนที่เรียกว่า โอโวมิวชิน (Ovomucin) ซึ่งเป็นโปรตีนหลักที่ทำให้ไข่ขาวมีลักษณะเป็นวุ้นหนืด
ผู้ผลิต : บริษัท โนเรล แอนิมัล นิวทริชั่น จำกัด ประเทศสเปน
น้ำหนักสุทธิ : เป็นขวดขนาด 1, 5 และ 10 ลิตร