ชื่อสินค้า : Horka Chick Paper
นิยาม : กระดาษปูรองกกลูกไก่อนามัย จุดเริ่มต้นที่ดีของการเลี้ยงลูกไก่
คุณประโยชน์ : ช่วยให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10 กรัม หลังจาก 7 วัน
ช่วยดูดซับน้ำ และสารคัดหลั่งจากลูกไก่
ลูกไก่ไม่แตกไซซ์
ช่วยให้ลูกไก่มีสุขภาพดี ลดปัญหาเกี่ยวกับขา
ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในถุงไข่แดง
ช่วยลดอัตราการตาย
ลดการสูญเสียน้ำหนัก ช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตดีขึ้น
ช่วยกระตุ้นการกินได้ เพิ่มอัตราการเจริญเติบโต
สามารถย่อยสลายได้ 100% ในธรรมชาติ
ผู้ผลิต : บริษัท แคนเตอร์ สเปเซียล โปรดักส์ ประเทศเนเธอแลนด์
น้ำหนักสุทธิ : Horka 100 บรรจุกล่องละ 6 ม้วน ขนาด 43 Gram/m2 กว้าง 66 เซนติเมตร ยาว 100 เมตร ย่อยสลายได้ภายใน 7 วัน
Harka 200 บรรจุกล่องละ 2 ม้วน ขนาด 41 Gram/m2 กว้าง 68 เซนติเมตร ยาว 200 เมตร ย่อยสลายได้ภายใน 4 วัน