ชื่อสินค้า : อีโคไบออล (ECOBIOL)
นิยาม : จุลินทรีย์เสริมชีวนะสายพันธุ์ใหม่ ที่อยู่ในรูปของสปอร์ ทน
ความร้อนต่อการอัดเม็ดได้สูงถึง 80-90 องศาเซลเซียส
คุณประโยชน์ : ลดจำนวนจุลินทรีย์ที่เป็นโทษ โดยเกิดขบวนการแก่งแย่งเพื่อขจัดออก
แบคทีเรียในผลิตภัณฑ์จะสร้างกรดแลคติค และกรดไขมันที่ระเหยได้
ทำให้ค่าความเป็นกรด-เบสในลำไส้ลดลง เป็นสภาวะที่ไม่เหมาะต่อ
การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ก่อโรค แก่งแย่งสารอาหารที่จำเป็นต่อ
การดำรงชีพของเชื้อที่ก่อโรคในลำไส้ ผลิตหรือหลั่งสารที่มีคุณสมบัติใน
การต้านจุลินทรีย์ที่ก่อโรคในลำไส้ เช่น ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์,
ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ และอะซิโดลิน
ช่วยการทำงานของระบบย่อยอาหาร โดยสร้างน้ำย่อยหลาย
ชนิด เช่น แอมิเลส, ไลเปส และเซลลูเลส
กระตุ้นการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันโรค
ผู้ผลิต : บริษัท โนเรล แอนิมัล นิวทริชั่น จำกัด ประเทศสเปน
น้ำหนักสุทธิ : 25  กิโลกรัม
   

ชื่อสินค้า : ฟีซินอร์ (FECINOR)
นิยาม : จุลินทรีย์เสริมชีวนะ ทนต่อความร้อนได้สูงถึง 60 องศาเซลเซียส
ทนต่อสภาพความเป็นกรดจากกระเพาะอาหาร และทำงานได้ดีที่ลำไส้
คุณประโยชน์ : ลดจำนวนจุลินทรีย์ที่เป็นโทษ โดยเกิดขบวนการแก่งแย่งเพื่อขจัดออก
แบคทีเรียในผลิตภัณฑ์จะสร้างกรดแลคติค และกรดไขมันที่ระเหยได้
ทำให้ค่าความเป็นกรด-เบสในลำไส้ลดลง เป็นสภาวะที่ไม่เหมาะต่อ
การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ก่อโรค
แก่งแย่งสารอาหารที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของเชื้อที่ก่อโรคในลำไส้
ผลิตหรือหลั่งสารที่มีคุณสมบัติในการต้านจุลินทรีย์ที่ก่อโรคในลำไส้
เช่น ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์, ก๊าชไฮโดรเจนซัลไฟด์ และอะซิโดลิน
ช่วยการทำงานของระบบย่อยอาหาร โดยสร้างน้ำย่อยหลายชนิด เช่น
แอมิเลส, ไลเปส, เซลลูเลส กระตุ้นการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันโรค
ผู้ผลิต : บริษัท โนเรล แอนิมัล นิวทริชั่น จำกัด ประเทศสเปน
น้ำหนักสุทธิ : 25  กิโลกรัม