ชื่อสินค้า : กรีนมิกซ์ ไก่ไข่ 211 (Greenmix Layer Hen 211)
นิยาม : สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) สำหรับไก่ไข่ทุกขนาดอายุ
คุณประโยชน์ :

เพื่อเสริมวิตามินและแร่ธาตุ สำหรับไก่ไข่ทุกขนาดอายุ

ผู้ผลิต : บริษัท เว็ท อินเตอร์ บิสสิเนส จำกัด
น้ำหนักสุทธิ : 25 กิโลกรัม
   

ชื่อสินค้า : กรีนมิกซ์ ไก่เนื้อ
นิยาม : สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) สำหรับไก่เนื้อทุกขนาดอายุ
คุณประโยชน์ :

เพื่อเสริมวิตามินและแร่ธาตุ สำหรับไก่เนื้อ่ทุกขนาดอายุ

ผู้ผลิต : บริษัท เว็ท อินเตอร์ บิสสิเนส จำกัด
น้ำหนักสุทธิ : 25 กิโลกรัม
   

ชื่อสินค้า : กรีนมิกซ์ เป็ดเนื้อ 401 (Greenmix Duck 401)
นิยาม : สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) สำหรับเป็ดเนื้อ ทุกขนาดอายุ
คุณประโยชน์ :

เพื่อเสริมวิตามินและแร่ธาตุ สำหรับเป็ดเนื้อ ทุกขนาดอายุ

ผู้ผลิต : บริษัท เว็ท อินเตอร์ บิสสิเนส จำกัด
น้ำหนักสุทธิ : 25 กิโลกรัม
   

ชื่อสินค้า : กรีนมิกซ์ เป็ดไข่ 402(Greenmix Layer Duck 402)
นิยาม : สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) สำหรับเป็ดไข่ ทุกขนาดอายุ
คุณประโยชน์ :

เพื่อเสริมวิตามินและแร่ธาตุ สำหรับเป็ดไข่ ทุกขนาดอายุ

ผู้ผลิต : บริษัท เว็ท อินเตอร์ บิสสิเนส จำกัด
น้ำหนักสุทธิ : 25 กิโลกรัม