ชื่อสินค้า : ไบโอเมท ทรานซิชั่น  (Biomet Transition)
นิยาม : แร่ธาตุอินทรีย์ คอมเพล็กซ์ ที่สัตว์สามารถดูดซึมไปใช้ได้สูงสุด
คุณประโยชน์ : เพิ่มการดูดซึมและการนำไปใช้ประโยชน์ได้ของแร่ธาตุ
สังกะสี ทองแดง แมงกานีสและโคบอลต์
ช่วยกระตุ้นประสิทธิภาพการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน
ช่วยกระตุ้นการสร้างเคราติน และป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียที่เต้านมได้ดีขึ้น
ช่วยลดปัญหาเรื่องกีบ และช่วยลดความเครียดของสัตว์
ช่วยป้องกันการเกิดโรคเต้านมอักเสบ และเพิ่มปริมาณการสร้างน้ำนมของโคนม
ช่วยลดปัญหาการคลอดยากของแม่โค
ช่วยเพิ่มการพัฒนาการเจริญเติบโตของตัวอ่อนได้เร็วขึ้น
ช่วยเพิ่มสมรรถภาพการผลิตของโคเนื้อ โคนม
ผู้ผลิต : บริษัท โนเรล แอนิมัล นิวทริชั่น จำกัด ประเทศสเปน
น้ำหนักสุทธิ : 25  กิโลกรัม
   

ชื่อสินค้า : ไมโครเพล็กซ์ 1000 (MicroPlex® 1000)
นิยาม : แร่ธาตุ (โครเมียม) อินทรีย์ สำหรับสุกร สัตว์ปีก โคเนื้อ โคนม ทุกขนาดอายุ
คุณประโยชน์ : เสริมแร่ธาตุโครเมียมในรูปแร่ธาตุอินทรีย์ (Chromium L-Methionine Complex)
ที่สัตว์สามารถดูดซึมและใช้ประโยชน์ได้สูงสุด
โครเมียมเป็นองค์ประกอบของ Insulin like growth factor-I (IGF-I)
ทำให้ฮอร์โมนอินซูลินสามารถนำน้ำตาลกลูโคสในกระแสเลือดไป
แปรเปลี่ยนเป็นพลังงานที่เซลล์กล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น ทำให้เซลล์มี
พลังงานในการขยายขนาดและเพิ่มจำนวนเซลล์มากขึ้น เป็นผลให้
สัตว์มีปริมาณเนื้อแดงมากขึ้น ไขมันในซากลดลง ช่วยในการนำกรด
อะมิโน โดยเฉพาะลิวซีน ไอโซลิวซีนและวาลีนไปสะสมใน
กล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น ทำให้กล้ามเนื้อของสัตว์มีการขยายขนาดที่ใหญ่
เพิ่มขึ้น การสะสมเนื้อแดงมากขึ้น
ผู้ผลิต : บริษัท ซินโปร คอร์เปอเรชั่น ประเทศสหรัฐอเมริกา
น้ำหนักสุทธิ : 25  กิโลกรัม
     

ชื่อสินค้า : ไบโอเมท คอปเปอร์ 10 % (Biomet Cu 10%)
นิยาม : แร่ธาตุ (ทองแดง) อินทรีย์ คอมเพล็กซ์ ที่สัตว์สามารถดูดซึมไปใช้ได้สูงสุด
คุณประโยชน์ : เพิ่มการดูดซึมและการนำไปใช้ประโยชน์ได้ของแร่ธาตุทองแดง
ช่วยลดสภาวะเครียดให้แก่สัตว์
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของสัตว์
เพิ่มการเจริญเติบโตของลูกสุกร
หลีกเลี่ยงการเกิด Ataxia, เพิ่มการมีชีวิตรอด และลดอัตราการตายของสัตว์
เป็นตัวช่วยในกระบวนการสร้างสารสีของผิวหนังและช่วยในกระบวนการสืบพันธุ์
ผู้ผลิต : บริษัท โนเรล แอนิมัล นิวทริชั่น จำกัด ประเทศสเปน
น้ำหนักสุทธิ : 25  กิโลกรัม
   

ชื่อสินค้า : ไบโอเมท คอปเปอร์ 15 % (Biomet Cu 15%)
นิยาม : แร่ธาตุ (ทองแดง) อินทรีย์ คอมเพล็กซ์ ที่สัตว์สามารถดูดซึมไปใช้ได้สูงสุด
คุณประโยชน์ : เพิ่มการดูดซึมและการนำไปใช้ประโยชน์ได้ของแร่ธาตุคอปเปอร์
ช่วยลดสภาวะเครียดให้แก่สัตว์
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของสัตว์
เพิ่มการเจริญเติบโตของลูกสัตว์
หลีกเลี่ยงการเกิด Ataxia, เพิ่มการมีชีวิตรอด และลดอัตราการตายของสัตว์
เป็นตัวช่วยในกระบวนการสร้างสารสีของผิวหนัง และช่วยในกระบวนการสืบพันธุ์
ผู้ผลิต : บริษัท โนเรล แอนิมัล นิวทริชั่น จำกัด ประเทศสเปน
น้ำหนักสุทธิ : 25  กิโลกรัม
   

ชื่อสินค้า : ไบโอเมท ซิงค์ 10 % (Biomet Zn 10%)
นิยาม : แร่ธาตุ (สังกะสี) อินทรีย์ คอมเพล็กซ์ ที่สัตว์สามารถดูดซึมไปใช้ได้สูงสุด
จำเป็นต่อการสร้างภูมิคุ้มกันอย่างยิ่ง โตไว ลดอัตราการตาย์
คุณประโยชน์ : เพิ่มการดูดซึมและการนำไปใช้ประโยชน์ได้ของแร่ธาตุสังกะสี
ช่วยกระตุ้นประสิทธิภาพการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน
ช่วยลดปัญหาเรื่องโรคกีบ และช่วยลดความเครียดของสัตว์
ช่วยลดจำนวน โซมาติค เซลล์ของสัตว์กระเพาะรวมระหว่าง 20-40 %
ช่วยป้องกันการเกิดโรคเต้านมอักเสบและเพิ่มปริมาณการสร้างน้ำนมของโคนม
ช่วยเพิ่มสมรรถภาพการผลิตของไก่ไข่ เปลือกไข่หนาขึ้น ลดปริมาณไข่บุบ ไข่ร้าว
เพิ่มคุณภาพซากของสุกร (เพิ่มปริมาณเนื้อแดง)
ผู้ผลิต : บริษัท โนเรล แอนิมัล นิวทริชั่น จำกัด ประเทศสเปน
น้ำหนักสุทธิ : 25  กิโลกรัม
   

ชื่อสินค้า : ไบโอเมท ซิงค์ 15 % (Biomet Zn 15%)
นิยาม : แร่ธาตุ (สังกะสี) อินทรีย์ คอมเพล็กซ์ ที่สัตว์สามารถดูดซึมไปใช้ได้สูงสุด
คุณประโยชน์ : เพิ่มการดูดซึมและการนำไปใช้ประโยชน์ได้ของแร่ธาตุสังกะสี
ช่วยกระตุ้นประสิทธิภาพการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน
ช่วยลดปัญหาเรื่องกีบ และช่วยลดความเครียดของสัตว์
ช่วยลดจำนวนโซมาติค เซลล์ของสัตว์กระเพาะรวมระหว่าง 20-40 %
ช่วยป้องกันการเกิดโรคเต้านมอักเสบและเพิ่มปริมาณการสร้างน้ำนมของโคนม
ช่วยเพิ่มสมรรถภาพการผลิตของไก่ไข่ และคุณภาพของฟองไข่
เพิ่มคุณภาพซากของสุกร (เพิ่มปริมาณเนื้อแดง)
ผู้ผลิต : บริษัท โนเรล แอนิมัล นิวทริชั่น จำกัด ประเทศสเปน
น้ำหนักสุทธิ : 25  กิโลกรัม
   

ชื่อสินค้า : ไบโอเมท แมงกานีส 10 % (Biomet Mn 10%)
นิยาม : แร่ธาตุ (แมงกานีส) อินทรีย์ คอมเพล็กซ์ ที่สัตว์สามารถดูดซึมไปใช้ได้สูงสุด
ลดการสะสมไขมัน เพิ่มเปอร์เซ็นต์เนื้อแดง เพิ่มอัตราการตกไข่
คุณประโยชน์ : เพิ่มสมรรถภาพการผลิต (ADG,FCR)
และคุณภาพซากของสุกร (เพิ่มเนื้อแดง ลดไขมัน)
เพื่อการดูดซึมและการนำไปใช้ประโยชน์ได้ของแร่ธาตุแมงกานีส
ช่วยลดการเกิดเยื่อเมือกในมดลูกของสัตว์กระเพาะรวม
ช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของตัวอ่อน ในไก่ไข่
ช่วยเพิ่มคุณภาพของฟองไข่ (ความหนาเปลือกไข่)
ช่วยเพิ่มสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อ (เพิ่มกล้ามเนื้อหน้าอก)
ผู้ผลิต : บริษัท โนเรล แอนิมัล นิวทริชั่น จำกัด ประเทศสเปน
น้ำหนักสุทธิ : 25  กิโลกรัม
   

ชื่อสินค้า : ไบโอเมท แมงกานีส 15 % (Biomet Mn 15%)
นิยาม : แร่ธาตุ (แมงกานีส) อินทรีย์ คอมเพล็กซ์ ที่สัตว์สามารถดูดซึมไปใช้ได้สูงสุด
คุณประโยชน์ : เพิ่มการดูดซึมและการนำไปใช้ประโยชน์ได้ของแร่ธาตุแมงกานีส
ลดการเกิดเยื่อเมือกในมดลูกของสัตว์กระเพาะรวม
ช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของตัวอ่อน ในไก่ไข่
ช่วยเพิ่มคุณภาพของฟองไข่ (ความหนาเปลือกไข่)
ช่วยเพิ่มสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อ (เพิ่มกล้ามเนื้อหน้าอก)
ช่วยเพิ่มสมรรถภาพการผลิต (ADG, FCR)และเพิ่มคุณภาพซาก
(เพิ่มเนื้อแดง ลดไขมัน)
ผู้ผลิต : บริษัท โนเรล แอนิมัล นิวทริชั่น จำกัด ประเทศสเปน
น้ำหนักสุทธิ : 25  กิโลกรัม
   

ชื่อสินค้า : ไบโอเมท ไอรอน 10 % (Biomet Fe 10%)
นิยาม : แร่ธาตุ (เหล็ก) อินทรีย์ คอมเพล็กซ์ ที่สัตว์สามารถดูดซึมไปใช้ได้สูงสุด
เพิ่มน้ำหนัก และลดการตายลูกสุกร เพิ่มความสมบูรณ์พันธุ์
คุณประโยชน์ : เพิ่มการดูดซึมและการนำไปใช้ประโยชน์ได้ของแร่ธาตุเหล็ก
ช่วยเพิ่มน้ำหนักตัวของลูกสุกรแรกคลอด
ช่วยลดอัตราการตายของลูกสุกรต่อครอก
ช่วยเพิ่มจำนวนลูกสุกรหลังการหย่านม /แม่สุกร/ปี
ผู้ผลิต : บริษัท โนเรล แอนิมัล นิวทริชั่น จำกัด ประเทศสเปน
น้ำหนักสุทธิ : 25  กิโลกรัม
   

ชื่อสินค้า : ไบโอเมท ไอรอน 15 % (Biomet Fe 15 %)
นิยาม : แร่ธาตุ (เหล็ก) อินทรีย์ คอมเพล็กซ์ ที่สัตว์สามารถดูดซึมไปใช้ได้สูงสุด่
คุณประโยชน์ :

เพิ่มการดูดซึมและการนำไปใช้ประโยชน์ได้ของแร่ธาตุเหล็ก
เพิ่มน้ำหนักตัวของลูกสุกรแรกคลอด
ช่วยลดอัตราการตายของลูกสุกรต่อครอก
ช่วยเพิ่มจำนวนลูกสุกรหลังหย่านม /แม่สุกร/ปี

ผู้ผลิต : บริษัท โนเรล แอนิมัล นิวทริชั่น จำกัด ประเทศสเปน
น้ำหนักสุทธิ : 25  กิโลกรัม