ชื่อสินค้า : อัลติเมต คอปเปอร์ (Ultimate Copper )
นิยาม : สารเสริมแร่ธาตุทองแดงคีเลทที่อยู่ในรูปของเหลว
คุณประโยชน์ : เสริมแร่ธาตุทองแดงให้แก่สัตว์ สามารถละลายน้ำได้ และไม่ทำให้น้ำดื่มสกปรก
ดูดซึมได้ดีเพราะอยู่ในรูปคีเลท เพิ่มสมรรถภาพการผลิตของสัตว์
ทำให้จุลินทรีย์กลุ่มที่ก่อโรคในระบบทางเดินอาหารมีการเจริญเติบโตช้าลง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผู้ผลิต : บริษัท แคนเตอร์ สเปเชียล โปรดักส์ ประเทศนเธอแลนด์
น้ำหนักสุทธิ : 1,5,10,20 ลิตร/แกลลอน
   

ชื่อสินค้า : อัลติเมต ซิงค์ (Ultimate Zinc )
นิยาม : สารเสริมแร่ธาตุสังกะสีคีเลทที่อยู่ในรูปของเหลว
คุณประโยชน์ : เสริมแร่ธาตุสังกะสีให้แก่สัตว์ สามารถละลายน้ำได้ และไม่ทำให้น้ำดื่มสกปรก
ดูดซึมได้ดีเพราะอยู่ในรูปคีเลท เพิ่มสมรรถภาพการผลิตของสัตว์
ช่วยเพิ่มความต้านทานโรคให้แก่สัตว์
เพิ่มความสมบูรณพันธุ์
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผู้ผลิต : บริษัท แคนเตอร์ สเปเชียล โปรดักส์ ประเทศนเธอแลนด์
น้ำหนักสุทธิ : 1,5,10,20 ลิตร/แกลลอน
   

ชื่อสินค้า : อัลติเมต มิกซ์ (Ultimate Mix)
นิยาม : สารเสริมแร่ธาตุสังกะสีและทองแดงคีเลทที่อยู่ในรูปของเหลว
คุณประโยชน์ : เสริมแร่ธาตุทองแดงและสังกะสีให้แก่สัตว์
สามารถละลายน้ำได้ และไม่ทำให้น้ำดื่มสกปรก
ดูดซึมได้ดีเพราะอยู่ในรูปคีเลท เพิ่มสมรรถภาพการผลิตของสัตว์
เพิ่มภูมิคุ้มกันโรคให้แก่สัตว์
เพิ่มความสมบูรณพันธุ์
ช่วยในเรื่องอาการท้องเสียหลังหย่านม และปัญหาลำไส้ได้
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผู้ผลิต : บริษัท แคนเตอร์ สเปเชียล โปรดักส์ ประเทศนเธอแลนด์
น้ำหนักสุทธิ : 1,5,10,20 ลิตร/แกลลอน