ชื่อสินค้า : วาย-บูสท์ (Y-BOOST)
นิยาม : สารกระตุ้นภูมิคุ้มกันจากธรรมชาติ ช่วยเสริมการทำงานขอแบคทีเรีย
ที่มีประโยชน์ในลำไส้และเร่งการเจริญเติบโต เหมาะกับสัตว์ทุกชนิด
คุณประโยชน์ : กระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันจากธรรมชาติ
เสริมการทำงานของแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในลำไส้
ลดจำนวนจุลินทรีย์ที่ก่อโรคในทางเดินอาหารของสัตว์
เร่งการเจริญเติบโตของสัตว์ และช่วยให้อัตราการแลกเนื้อดีขึ้น
ผู้ผลิต : บริษัท นูเทร็กซ์ เอ็น.วี. จำกัด ประเทศเบลเยี่ยม
น้ำหนักสุทธิ : 25  กิโลกรัม
   

ชื่อสินค้า : วาย-มอส (Y-MOS)
นิยาม : ผนังเซลล์ยีสต์คุณภาพสูง
กระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันลดปัญหาการติดเชื้อในทางเดิน
อาหารและลดอัตราการตาย สำหรับสัตว์ทุกชนิด
คุณประโยชน์ : กระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันจากธรรมชาติ
เสริมการทำงานของแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในลำไส้
ลดจำนวนจุลินทรีย์ที่ก่อโรคในทางเดินอาหารของสัตว์
เร่งการเจริญเติบโตของสัตว์ และช่วยให้อัตราการแลกเนื้อดีขึ้น
ผู้ผลิต : บริษัท นูเทร็กซ์ เอ็น.วี. จำกัด ประเทศเบลเยี่ยม
น้ำหนักสุทธิ : 25  กิโลกรัม