ชื่อสินค้า : อีโคไบออล (Ecobiol)
นิยาม : จุลินทรีย์เสริมชีวนะ สายพันธุ์ใหม่ ที่อยู่ในรูปของสปอร์
ช่วยเสริมประสิทธิภาพการผลิตสัตว์
คุณประโยชน์ : ช่วยลดจำนวนจุลินทรีย์ที่เป็นโทษ โดยเกิดขบวนการแก่งแย่งเพื่อขจัดออก
แบคทีเรียในผลิตภัณฑ์จะสร้างกรดแลคติค และกรดไขมันที่ระเหยได้ ทำให้ค่าความเป็นกรด-เบสในลำไส้ลดลง
เป็นสภาวะที่ไม่เหมาะต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ก่อโรค
ช่วยแก่งแย่งสารอาหารที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของเชื้อที่ก่อโรคในลำไส้
ช่วยผลิตหรือหลั่งสารที่มีคุณสมบัติในการต้านจุลินทรีย์ที่ก่อโรคในลำไส้ เช่น ไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์, ก๊าชไฮโดรเจนซัลไฟด์ และอะซิโดลิน
ช่วยในการทำงานของระบบย่อยอาหาร โดยสร้างน้ำย่อยหลายชนิด เช่น แอมิเลส, ไลเปส และเซลลูเลส
ช่วยกระตุ้นการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันโรค
ผู้ผลิต : บริษัท อีโวนิก อุตสาหกรรม จำกัด ประเทศเยอรมนี
น้ำหนักสุทธิ : 25 กิโลกรัม
   

ชื่อสินค้า : อีโคไบออล 500 (Ecobiol 500)
นิยาม : จุลินทรีย์เสริมชีวนะ สายพันธุ์ใหม่ ที่อยู่ในรูปของสปอร์
ช่วยเสริมประสิทธิภาพการผลิตสัตว์
คุณประโยชน์ : ช่วยลดจำนวนจุลินทรีย์ที่เป็นโทษ โดยเกิดขบวนการแก่งแย่งเพื่อขจัดออก
แบคทีเรียในผลิตภัณฑ์จะสร้างกรดแลคติค และกรดไขมันที่ระเหยได้ ทำให้ค่าความเป็นกรด-เบสในลำไส้ลดลง เป็นสภาวะที่ไม่เหมาะต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ก่อโรค
ช่วยแก่งแย่งสารอาหารที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของเชื้อที่ก่อโรคในลำไส้
ช่วยผลิตหรือหลั่งสารที่มีคุณสมบัติในการต้านจุลินทรีย์ที่ก่อโรคในลำไส้ เช่น ไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์, ก๊าชไฮโดรเจนซัลไฟด์ และอะซิโดลิน
ช่วยในการทำงานของระบบย่อยอาหาร โดยสร้างน้ำย่อยหลายชนิด เช่น แอมิเลส, ไลเปส และเซลลูเลส
ช่วยกระตุ้นการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันโรค
ผู้ผลิต : บริษัท อีโวนิก อุตสาหกรรม จำกัด ประเทศเยอรมนี
น้ำหนักสุทธิ : 25  กิโลกรัม
   

ชื่อสินค้า : อีโคไบออล โซลูเบิล พลัส (Ecobiol Soluble Plus)
นิยาม : จุลินทรีย์เสริมชีวนะ สายพันธุ์ใหม่ ที่อยู่ในรูปของสปอร์
ช่วยเสริมประสิทธิภาพการผลิตสัตว
คุณประโยชน์ : สช่วยลดจำนวนจุลินทรีย์ที่เป็นโทษ โดยเกิดขบวนการแก่งแย่งเพื่อขจัดออก
แบคทีเรียในผลิตภัณฑ์จะสร้างกรดแลคติค และกรดไขมันที่ระเหยได้ ทำให้ค่าความเป็นกรด-เบสในลำไส้ลดลง เป็นสภาวะที่ไม่เหมาะต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ก่อโรค
ช่วยแก่งแย่งสารอาหารที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของเชื้อที่ก่อโรคในลำไส้
ช่วยผลิตหรือหลั่งสารที่มีคุณสมบัติในการต้านจุลินทรีย์ที่ก่อโรคในลำไส้ เช่น ไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์, ก๊าชไฮโดรเจนซัลไฟด์ และอะซิโดลิน
ช่วยในการทำงานของระบบย่อยอาหาร โดยสร้างน้ำย่อยหลายชนิด เช่น แอมิเลส, ไลเปส และเซลลูเลส
ช่วยกระตุ้นการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันโรค
ผู้ผลิต : บริษัท อีโวนิก อุตสาหกรรม จำกัด ประเทศเยอรมนี
น้ำหนักสุทธิ : 1  กิโลกรัม
   

 
ชื่อสินค้า :  
นิยาม :  
คุณประโยชน์ :  
ผู้ผลิต :  
น้ำหนักสุทธิ :