ชื่อสินค้า : ไบโอเมท ซิงค์ 15 % (Biomet Zn 15%)
นิยาม : แร่ธาตุ (สังกะสี) อินทรีย์ คอมเพล็กซ์ ที่สัตว์สามารถดูดซึมไปใช้ได้สูงสุด
คุณประโยชน์ : เพิ่มการดูดซึมและการนำไปใช้ประโยชน์ได้ของแร่ธาตุสังกะสี
ช่วยกระตุ้นประสิทธิภาพการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน
ช่วยลดปัญหาเรื่องกีบ และช่วยลดความเครียดของสัตว์
ช่วยลดจำนวนโซมาติค เซลล์ของสัตว์กระเพาะรวมระหว่าง 20-40 %
ช่วยป้องกันการเกิดโรคเต้านมอักเสบและเพิ่มปริมาณการสร้างน้ำนมของโคนม
ช่วยเพิ่มสมรรถภาพการผลิตของไก่ไข่ และคุณภาพของฟองไข่
เพิ่มคุณภาพซากของสุกร (เพิ่มปริมาณเนื้อแดง)
ผู้ผลิต : บริษัท โนเรล แอนิมัล นิวทริชั่น จำกัด ประเทศสเปน
น้ำหนักสุทธิ : 25  กิโลกรัม
   

ชื่อสินค้า : ไบโอเมท แมงกานีส 15 % (Biomet Mn 15%)
นิยาม : แร่ธาตุ (แมงกานีส) อินทรีย์ คอมเพล็กซ์ ที่สัตว์สามารถดูดซึมไปใช้ได้สูงสุด
คุณประโยชน์ : เพิ่มการดูดซึมและการนำไปใช้ประโยชน์ได้ของแร่ธาตุแมงกานีส
ลดการเกิดเยื่อเมือกในมดลูกของสัตว์กระเพาะรวม
ช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของตัวอ่อน ในไก่ไข่
ช่วยเพิ่มคุณภาพของฟองไข่ (ความหนาเปลือกไข่)
ช่วยเพิ่มสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อ (เพิ่มกล้ามเนื้อหน้าอก)
ช่วยเพิ่มสมรรถภาพการผลิต (ADG, FCR)และเพิ่มคุณภาพซาก
(เพิ่มเนื้อแดง ลดไขมัน)
ผู้ผลิต : บริษัท โนเรล แอนิมัล นิวทริชั่น จำกัด ประเทศสเปน
น้ำหนักสุทธิ : 25  กิโลกรัม
   

ชื่อสินค้า : ไบโอเมท ไอรอน 15 % (Biomet Fe 15 %)
นิยาม : แร่ธาตุ (เหล็ก) อินทรีย์ คอมเพล็กซ์ ที่สัตว์สามารถดูดซึมไปใช้ได้สูงสุด่
คุณประโยชน์ :

เพิ่มการดูดซึมและการนำไปใช้ประโยชน์ได้ของแร่ธาตุเหล็ก
เพิ่มน้ำหนักตัวของลูกสุกรแรกคลอด
ช่วยลดอัตราการตายของลูกสุกรต่อครอก
ช่วยเพิ่มจำนวนลูกสุกรหลังหย่านม /แม่สุกร/ปี

ผู้ผลิต : บริษัท โนเรล แอนิมัล นิวทริชั่น จำกัด ประเทศสเปน
น้ำหนักสุทธิ : 25  กิโลกรัม