ชื่อสินค้า : กัสเตอร์ บี 92 (GUSTOR B 92)
นิยาม : สารอาหารที่ให้พลังงานแก่วิลไล และกระตุ้นการเจริญเติบโตของสัตว์
คุณประโยชน์ : ช่วยเพิ่มจำนวนและความยาวของวิลไลไมโครวิลไล
เพิ่มการดูดซึมสารอาหาร
ช่วยเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์กลุ่มที่มีประโยชน์
ทำลายจุลินทรีย์ก่อโรคให้แก่สัตว์
ช่วยให้สุขภาพของลำไส้ของสัตว์ดีขึ้น
ช่วยลดการเกิดปัญหาท้องเสียให้แก่สัตว์
กระตุ้นการหลั่งเอนไซม์จากตับอ่อนทั้งชนิด Endogenous & Exogenous
ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโต และเพิ่มสมรรถภาพการผลิตของสัตว์
(ADG, ADC, FCR)
ผู้ผลิต : บริษัท โนเรล แอนิมัล นิวทริชั่น จำกัด ประเทศสเปน
น้ำหนักสุทธิ : 25 กิโลกรัม